De 10 van Noord-Holland vindt plaats op 10 oktober 2017

Van 11.00 – 17.00 uur bent u welkom bij De Telefooncentrale, Koelmalaan 350, 1812 PS Alkmaar.

Schrijf je in door onderstaand formulier in te vullen.

Inloop en ontvangst

10.30

TerraTechnica presenteert zich

11.00

Presentatie van de 4 programmalijnen van Terra Technica

Netwerklunch

12.30

Opening middaggedeelte

13.45

Door Diederik Samsom (HVC) en Gerard van Oosten (INHolland)

Interactief gedeelte

14.00

Onder leiding van Diederik Samsom met als doel het formuleren van een businesscase/afstudeeropdracht

Afsluiting en pitch

16.00

Afsluiting met pitch businesscase/afstudeeropdracht

Borrel

17.00